Kalibrointi- ja huoltopalvelut

Mitta- ja testilaitteiden säännöllinen kalibrointi ja huollon yhteydessä tapahtuva kunnon seuranta antavat hyvän perustan luotettaville ja tarkoille mittauksille. Suoritamme mittauksia teollisuuden mitta-, testi-, automatiikka- ja mekatroniikkalaitteille.

Kalibroimme ja huollamme mm. seuraavia laitteita

Partikkelilaskurit (hiukkasmittarit)

Aerosolifotometri  ja -generaattorit

Ilmavirtaus-, nopeus- ja ilmamäärämittarit

Lämpötila- ja kosteusmittarit sekä lähettimet

Painemittarit: paine-, barometri- sekä alipainemittarit ja lähettimet

Lääke- ja elektroniikkateollisuuden sekä laboratorioiden testi- ja prosessilaitteet

LVI-automatiikan (olosuhdeantureiden) kenttäkalibroinnit

Inkubaattorien, kylmähuoneiden ja varastotilojen yms. lämpötila- ja kosteuskartoitus (mappaus)

Kysy meiltä myös muiden laitteiden kalibroinnista.

thumbnail_20220630_094023_edit2

Standardien mukaista toimintaa

Kalibrointimme on jäljitettävissä SI-järjestelmään joko kansallisten tai kansainvälisten mittanormaalien kautta. Noudatamme kalibrointitoiminnassa ISO 9001-laatustandardia, sekä ISO 17025-laatustandardin keskeisiä vaatimuksia. Mittaukset teemme asiakasyritystemme kanssa sovittuja käytäntöjä SOP (Standard Operating Procedure) noudattaen. Asiakkaalle toimitamme kalibroinneista kalibrointitodistuksen tai mittaus-/huoltoraportin.

Mittalaitteiden säännöllinen kalibrointi takaa laitteiston luotettavuuden

Mittalaitteiden kalibrointi on tärkeä osa laitteiston ylläpitoa ja tämä varmistaa tarkkojen mittauksien suorittamisen.

Mittalaitteet ovat kuitenkin alttiita kulutukselle ja vaurioille. Esimerkiksi kulumisen, iskujen tai lämpötilan vaihteluiden vuoksi niiden tarkkuus voi heikentyä ajan myötä. Tämä voi johtaa mittauksissa virheisiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen laatuun tai jopa turvallisuuteen.
Kalibrointi on prosessi, jossa mittalaitteiden tarkkuus tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään takaisin oikealle tasolle.

Kalibrointi voidaan suorittaa säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain, tai aina ennen mittalaitteen käyttöönottoa.

Kalibroinnin suorittaminen ei ole pelkästään tärkeää laitteiston tarkkuuden ja tarkkojen mittauksien varmistamiseksi, vaan se voi myös auttaa säästämään kustannuksia. Kun mittalaitteet kalibroidaan säännöllisesti, mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vaurioita tai vaarantavat tuotteiden laadun.

Vaikka mittalaitteiden kalibrointi vaatii aikaa ja kustannuksia, se on silti tärkeä osa mittausprosessia ja varmistaa laadukkaat ja tarkat mittaukset. Mittalaitteiden kalibrointi tulisi nähdä investointina laitteiston pitkäikäisyyden ja tarkkuuden turvaamiseksi.

Scroll to Top